St Peter Chanel - SMITHTON

Decrease font size
Increase font size
Print this page
Home > Church > St Peter Chanel - SMITHTON

Church Building

St Peter Chanel Church

Location

1 Sampson Avenue
SMITHTON , TAS 7330
Australia

Postal Address

PO Box 143
SMITHTON, TAS 7330
Australia
Parish Name: 

Contacts

Fr Thomas Kasturi - Administrator
Phone: (03) 6452 1251